xml

XML, Genişletişmiş İşaretleme Dili (Extensible Markup Language) ifadesinin kısaltmasıdır. Bilginin hem makineler hem de insanlar açısından okunabilirliğini arttıran bir döküman kodlama türüdür. Ayrıca bakınız (ajax).