virtual-dom

DOM yapısının programatik olarak kurgulanmasıdır. DOM üzerinde oluşan, değişen her nesne render edilmeye çalışıldığı için Virtual DOM'da nesneler runtime'da hesaplanarak bu işlem hızlandırılmış olur ve yalnızca hesaplamanın sonucu DOM'a aktarılır.