variable shadowing

Bir kapsamdaki değişkenin, daha üst kapsamdaki değişken ile aynı isimde olabilmesi durumuna denir.

<?php

$name = 'Foo'; // Bir alt kapsamda shadow edilecek olan değişken

{
    $name = 'Bar'; // Bir üst kapsamdaki $name değişkenini maskeler
    echo $name . PHP_EOL;
}

echo $name . PHP_EOL;

Programın çıktısı şu şekilde olacaktır:

Bar
Foo