unary operation

Sadece bir operand'a sahip olan operasyonlara unary operation adı verilir. C temelli diller için unary operasyon için şu örnekler verilebilir;

++x;
x--;
!x;
-x;

Ayrica unary function jargonuna da bakılabilir.