unary function

Sadece bir argüman alan fonksiyonlara unary function adı verilir. Örnek olarak;

const increase = x => x + 1;

// increase fonksiyonu unary bir fonksiyondur.

Ayrica unary operation jargonuna da bakılabilir.