umd

Universal Module Definition ifadesinin kısaltmasıdır. Bir kodun hem tarayıcıda hem de Node.js üzerinde çalışmasını sağlayan modül tanımlama sistemidir.

Birçok yöntem olmakla birlikte, en genel yöntemlerden biri aşağıdaki gibidir:

(function(root, factory) {
 if (typeof define === 'function' && define.amd) {
  // AMD
  define(['b'], factory);
 else if (typeof module === 'object' && module.exports) {
  // Node, CommonJS
  module.exports = factory(require('b'));
 } else {
  // Tarayıcı
  root.web = factory(root.b);
 }
})(typeof self !== 'undefined' ? self : this, function(b) {
 // Modülün kendisi
 return {};
});