type inference

type inference bir programlama dilinde bir ifadenin veri tipinin implicit olarak belirlenmesine denmektedir. Örnek olarak;

package main

import "fmt"

func main() {
  value := 12
  fmt.Printf("%v", value)
}

Go derleyicisi value değişkeninin tipinin int olduğunu infer etmektedir.