try-catch

Uygulamada, çalışma esnasında (runtime) oluşan hataları yönetmeye yarayan kod bloklarıdır. Dilden dile kullanım şekilleri değişebilir veya bazı dillerde hiç bulunmayabilir.

try
{
  //try bloğu arasına hata olması beklenen kodlar eklenir.
  //code
}
catch (Exception ex)
{
  //Oluşan hatalar catch bloğu içinde yakalanır.
  // code
}
finally {
  //finally bloğunda oluşan hatalara göre uygulamanın çalışmasını sürdürmesi için gerekli işlemler yapılır.
  //code
}