syntax

Syntax, bir programlama dilinde programların ne şekilde yazılacağını (biçimsel olarak) belirten kurallar bütünüdür. Diğer bir anlamda bir programlama dilinin "dil bilgisi"dir de denilebilir.

Örnek olarak JavaScript dilinde Array'i oluşturan elemanların, [ ve ] karakterleri arasında ve , ile ayrılmış biçimde yazılması bir syntax kuralıdır.