string

Herhangi bir programlama dilinde bulunan ve o dilin tanımlı olan alfabesi içerisindeki sembollerin çeşitli sayılarda ve çeşitli sırada dizilmesi ile elde edilen yazılardır.

char isim[7] = "jargon";
printf("isminiz: %s", isim);