stateless

Stateless, RESTful sistemlerde durum bilgisinin sunucu (server) tarafında değil de istemci (client) tarafında yönetilmesi gerektiğini belirten bir kısıtlamadır. Sunucu, yaptığınız her sorguda sanki ilk defa sorgu yapıyormuşsunuz gibi davranır ve yaptığınız önceki sorgularla ilgili bir şey hatırlamaz.

REST uygulamalarda, her sorgu sunucu tarafından anlaşılmak için yeterli bütün bilgiyi bulundurmak zorundadır. Geleneksel web sitelerindeki gibi oturum session bilgisini sunucu tarafında oluşturup yönetmek bu kuralı ihlal ettiği için, bütün oturum durumu tamamen istemci tarafından yönetilmelidir.

Eğer istemci, yetkilendirme authentication gerektiren bir kaynağa erişmek isterse, bütün sorgular kimlik doğrulama ve yetkilendirme için gerekli bilgileri bulundurmak zorundadır.