state

State, uygulamanın t anındaki sahip olduğu duruma verilen isimdir. Programlamadan ziyade bu terim hayatın her alanına uyarlanabilir. Örnek olarak televizyonun kapalı olması bir state'dir. Bu örnegi web'e taşırsak bir dropdown menünün açık veya kapalı olması da dropdown'un state'i olarak adlandırılabilir.