shorthand

Sözdiziminin (syntax) desteklediği durumda kodun daha kısa yazılmasına denir.

var value = 5;
var newValue = 0;

if(value > 3){
    var newValue = 0;
}else{
    var newValue = 1;
}

Yukarıdaki örnekte değer ataması için yapılan kontrol, aşağıdaki örnekte sözdiziminin desteklediği shorthand-if ile yapılmıştır.

var newValue = value > 3 ? 0 : 1;