remote (git)

remote, clone'lanan repository'nin kaynak repository ile senkronize kalmasına yardımcı bir git komutudur. Başlangıçta kaynak belirtilmediyse komut origin repository'sini yazdırır, bu repository'lere tanımlanan standart isimdir.

git remote -v
origin  https://github.com/KULLANICI_ADIN/SENIN_REPON.git (fetch)
origin  https://github.com/KULLANICI_ADIN/SENIN_REPON.git (push)

Senkronize kalmak istediğiniz repository'ye genellikle upstream denir.

# Projeye upstream ekler.
git remote add upstream https://github.com/ORJINAL_REPO_SAHIBI/ORJINAL_REPO.git
# Projeye upstream eklendiği doğrulandı.
git remote -v
origin    https://github.com/KULLANICI_ADIN/SENIN_REPON.git (fetch)
origin    https://github.com/KULLANICI_ADIN/SENIN_REPON.git (push)
upstream  https://github.com/ORJINAL_REPO_SAHIBI/ORJINAL_REPO.git (fetch)
upstream  https://github.com/ORJINAL_REPO_SAHIBI/ORJINAL_REPO.git (push)