push

Commit'lenmiş değişiklikleri uzak sunucudaki repository'ye göndermenizi sağlayan komuttur.

git push origin master