pure function

Verilen argümanlar (argument) için her zaman aynı çıktıyı veren fonksiyonlara denir. Herhangi bir side effect oluşturmaz.

function add(x, y) {
  return x + y;
}

Yukarıdaki fonksiyon verilen x ve y argümanları için her zaman aynı sonucu döndürecektir.