pull

Uzak sunucudaki repository'de değişikliğe uğramış ya da yeni eklenmiş dosyalar varsa bunları indirir ve yereldeki repository ile birleştirir. fetch ve merge işlemlerinin birleşmiş halidir.

git pull