output

Output, programın ya da fonksiyonun kullanıcıya verdiği çıktıdır. Console çıktısı, arayüze yazdırmak, cevap döndürmek ya da fiziksel olarak kağıt çıktısı da output olarak sayılabilir.

# Verilen sayının karesini output olarak veren bir fonksiyon örneği (Python dilinde)
def square(x):
    return x ** 2

print(square(2)) # 4