operator

Programlama için operator terimi genelde fonksiyonlar gibi davranan ancak yazım şekli açısından farklı olan kalıplar için kullanılır.

Örnek olarak birçok dilde +, -, *, / gibi operatörler artimetik operatör ||, && gibi operatörler logical operatör olarak adlandırılır. ==, ===, <, > gibi operatörler de karşılaştırma operatörleridir.