operand

Bir matematiksel veya mantıksal işlemde, işleme tabii tutulan elemana operand denir.

4x6 işleminde 4 ve 6 operand iken x ise bir operator'dur.