oop

OOP, Object - Oriented Programming ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe'ye Nesne tabanlı ya da yönelimli programlama olarak çevrilen bu yazılım geliştirme yaklaşımında veriler, nesne (object) adı verilen küçük parçalara ayrılırken nesnelere ait yapısal tüm özellikler sınıf (class) adı verilen veri şablonlarından alınırlar.