mvc

MVC'nin açılımı Model-View-Controller olup, yazılım teknolojisinde kullanılan bir mimari desendir. Büyük ve karmaşık veritabanlı sistemlerde veri ve gösterimin soyutlaştırılmasını sağlar. Veri işleme (model) ve kullanıcı arayüzü (view) birbirilerinden ayrılır, kontrolcüler (controller) aracılığıyla bu iki yapı arasında bir köprü kurulur.

Modern Yazılım Dünyasında MVC

Microsoft'un geliştirdiği ASP.NET MVC Framework en bilinen örneklerden birisidir. Bununla beraber PHP'de yazılmış bazı popüler MVC frameworkler şunlardır:

MVC'nin Geçmişi

MVC deseni ilk defa Trygve Reenskaug tarafından 1979 yılında ortaya atılmıştır. Daha sonraları bu desen Xerox Ar-Ge laboratuvarlarında Smalltalk isimli programlama dili geliştirilirken kullanılmıştır.