matrix

Matrixler, dizilerin çok boyutlu halleridir.

Örneğin, Java'da;

// kullanacağımız array in iki boyutlu belirtmek için [][] şeklinde kullandık.
int[][] myMatrix = { {0,1,2,3}, {3,2,1,0}, {3,5,6,1}, {3,8,3,4} };

JavaScript'te;

// array içinde array tanımlıyoruz.
const jsMatrix = [['javascript', 'nodejs', 'vuejs'], ['ruby', 'rails', 'api']];

console.log(jsMaxtris[1][1]); // rails