map

map, fonksiyonel programlamada her bir eleman için bir fonksiyonun çalışıp, veri tipinin şekli bozulmadan bu elemanlar topluluğundan yeni bir değerler bütünü elde etmek anlamına gelir. Bu işlem veri kaynağını mutate etmez, map'lenmiş yeni bir veri tipi daha elde edilir. Örnek olarak Array.map'e bakılabilir;

const a = [1, 2, 3];
const b = a.map(x => x * 2);

console.log(a); // [1, 2, 3]
console.log(b); // [2, 4, 6]