magical

magic veya magical terimi programlamada kompleks bir işlemi gerçekleştiren bir kodun bu kompleksliği saklayıp, basit bir arayüz ile sunmasına denmektedir. Örnek olarak;

user.findByEmail('test@example.com');

Yukarıdaki metodu findByX olarak düşünürsek ve x'i de veritabanında user tablosundaki herhangi bir field olarak planlarsak, findByEmail bir magic metoddur. Arkaplanda findByEmail metotundan Email kısmı alınıp camelCase'e döndürülüp daha sonra veritabanında email alanında arama yapılmaktadır. x yerine veritabanındaki tablodaki herhangi bir field da gelebilmektedir.