loop

Loop, kendini tekrar eden kod parçacığıdır. Örneğin bir array içindeki her eleman için çalışacaktır ya da kullanıcı işlemi durdurana kadar çalışmaya devam edecektir.

$array = array(1, 2, 3, 4, 5, 6);

foreach($array as $item) {
  echo $item + 1;
}

Yukarıdaki örnekte ise çıktı sırasıyla 2, 3, 4, 5, 6, 7 olacaktır. array içindeki elemanlar tamamlandığında işlem tamamlanmış olacaktır.

Ayrca, recursion jargonu da incelenebilir.