learning curve

Türkçe'ye öğrenme eğrisi olarak çevrilebilir.

Bir konu hakkındaki öğrenme sürecinin yatay eksende süre, dikey eksende konuya hakimiyet olarak grafiğinin çizilmesi sonucu ortaya çıkan eğridir.

Ortalama bir öğrenme eğrisi çoğunlukla S şeklindedir. Bu S şekli öğrenmenin başlarda yavaş, öğrenme sürecinin ortalarında daha hızlı ve sonlarına doğru tekrar yavaş olduğu anlamına gelir.