isomorphic

Hem sunucu (server) hem de istemci (client) tarafında çalışan kodlar için kullanılan ifadedir.