integer

Integer, İngilizce'de tam sayı anlamına gelir. Programlama dillerinde tam sayı türündeki değişkenleri ifade eder.

// myNumber değişkenine 5 tam sayısını atama yapar
int myNumber = 5;

// myNumber değişkenini integer türünde oluşturur ama değer atamaz
int myNumber;