instance

Nesne tabanlı ya da yönelimli programlama (OOP) yaklaşımında, bir nesnenin (object) aynı özellikleri barındıran bir örneği veya kopyasını temsil eder. Daha çok 'instance almak' ifadesiyle anılan bu durum, nesnenin aynı özelliklerini barındıran bir ya da birden fazla örneğinin alınarak kullanılması işlemidir.

// Personel adında bir class (sınıf) tipinde bir object (nesne) oluşturuldu.
class Personel {
	public string Ad;
	public string Soyad;
	public string TC;
}

// Personel sınıfından Ad, Soyad ve TC alanlarına sahip bir 'instance alındı'!!!
Personel p = new Personel();
p.Ad = "Ali";
p.Soyad = "Veli";
p.TC = "12345678901";