index terimi

Index, bir array'deki verinin konumudur. Lua, COBOL, Fortran vb. gibi birkaç dil haricinde sıfırdan başlar. Çoğu programlama dilinde son elemente -1 ya da n-1 index'i ile erişilebilir.

Örnek olarak;

// Array'in ilk elemanına erişmek için
myArray[0];

// Array'in n'inci elemanına erişmek için (n tam sayı)
myArray[n]; //

// n elemanlı bir Array'in son elemanına erişmek için
myArray[n - 1];

// ya da
myArray[-1];