implicit

implicit kelime anlamı olarak üstü kapalı demektir. Programlamada da derleyicinin, yorumlayıcının veya programın herhangi bir parçasının bir işi açık bir şekilde belirtilmediği halde yapmasına denir. Örnek olarak;

let x: u32 = 5;
let y = 10;

Yukaridaki örnekte, x değişkeninin tipi explicit olarak (u32) belirtilmişken y değişkeninin tipi implicit olarak rust'ın default integer tipi olan i32 olacaktır.

Ayrıca bu terimin tersi olan explicit kelimesi de incelenebilir.