imperative programming

imperative programming kalıbı uygulamanın state'ini degistirmek için emirsel bir şekilde kod yazmaya denir. Bu tarz programlamada geliştirici programa ne yapacağını adım adım, tek tek belirtmektedir. Bu terimin zıttı olarak görülen declarative programming'de ise geliştirici bir işlem sonucu tanımlar, ama bu işlem sonucuna programın nasıl ulaşacağını tanimlamaz.

Bir container içindeki butona tıklandığında, bu container'daki div'e class ekleyen, tekrar tıklandığında ise kaldıran bir JavaScript kodu imperative olarak şu şekilde yazılabilir;

const className = 'is-open';
const container = document.getElementById('#container');

const div = document.createElement('div');
div.innerHTML = 'Hello world';

const button = document.createElement('button');
button.onClick = () => {
 if (div.classList.contains(className)) {
  div.classList.remove(className);
  return;
 }

 div.classList.add(className);
};
button.innerHTML = 'Aç / Kapa';

container.appendChild(button);
container.appendChild(div);

Aynı kod ise React ile declarative olarak ise şu şekilde yazılabilir;

class Foo extends PureComponent {
 state = {
  isOpen: false,
 };

 handleClick = () => {
  this.setState({ isOpen: !this.state.isOpen });
 };

 return() {
  const { isOpen } = this.state;

  return (
   <div className="container">
    <button onClick={this.handleClick}>/ Kapa</button>
    <div className={isOpen ? 'is-open' : ''}>Hello world</div>
   </div>
  );
 }
}