immutable

Bu terim, uygulamanın herhangi bir noktasında mutate edilemeyen veya edilmemesi gereken veri tipleri için kullanılır.

Örnek olarak JavaScript için const x = 5; tanımlamasındaki x değişkeni immutable'dır ya da bir başka örnek olarak Object içindeki freeze metodu objeyi immutable hale getirir:

const obj = { key1: 'value1' };

Object.freeze(obj); // { key1: 'value1' }

obj.key2 = 'value2'; // value2

console.log(obj); // { key1: 'value1' }