IIFE

IIFE (Immediately Invoked Function Expression) tanımlandığı anda çalışan bir JavaScript işlevidir.

 (function() { 
  return 'User Name'
 })();
 // Çıktı: "User Name"

IIFE'nin bir değişkene atanması kendisini değil, sonucunu saklar.

 var result = (function() { 
  var user = 'User Name'
  return user;
 })();

 result // Çıktı: "User Name"