heisenbug

İnceleme altında alındığında davranışı değişen veya tamamen yok olan buglara denir. Terim, Werner Heisenberg'in Belirsizlik Kanunu'na atıf yapmaktadır.