gitignore

.gitignore dosyası git repository'sinden hariç tutulacak dosyaların listesinin bulunduğu, repository'nin ana dizininde bulunan bir ayar dosyasıdır.

Örnek bir .gitignore dosyası şu sekildedir:

# Belirli bir dosyayı es geçmek için
log.xml

# Belirli bir dizini es geçmek için
logs/errors/

# Belirli bir uzantılı dosyaları es geçmek için
*.csv

# log dosyalarını es geç ama error.log dosyaları hariç.
*.log
!errors.log

Yaygın kullanılan .gitignore içeriklerine ulaşmak için gitignore.io adresi incelenebilir.