functor

Tuttuğu veri üzerinde map işlemi yapılabilen yapılara functor ismi verilir. JavaScript açısından bakarsak Array bir functor örneğidir. Dikkat edilmesi gereken nokta, map kuralını sağlayan herhangi bir veri tipinin functor olabileceğidir. Aşagıdaki örnek de bir functor'dır.

class Thing {
 static of(...args) {
  return new Thing(...args);
 }

 constructor(...args) {
  this.data = args;
 }

 map(fn) {
  return Thing.of(...this.data.map(fn));
 }
}

// Kullanım
const thing = Thing.of(1, 2, 3);
thing.map(x => console.log(x * 2));
// Output:
// 2
// 4
// 6

Dikkat: Her map isminde metodu bulunan veri tipi bir functor değildir! Bu map metodu ayni zamanda map özelliklerini de sağlamalıdır.