foo bar

Genellikle örnek kodlarda; değişkenler, değerler, dosya adları, fonksiyon isimleri ya da parametreleri için kullanılan yertutucu. Rastgele harflerden oluşan kelimeler yerine kullanılır.

var foo = 'bar';
var bar = 'foo';
var foobar = bar + foo;
document.write(foobar); // foobar