explicit

explicit kelime anlamı olarak açık bir şekilde, ayan beyan anlamına gelmektedir. Programlamada da yapılacak işin açık bir şekilde belirtilmesine denir. Örnek olarak;

const dotenv = require('dotenv');

dotenv.config({ path: './.env' });

Yukarıdaki örnekte dotenv konfigürasyonunun hangi dosyadan okunacağı explict olarak belirtilmektedir.

Ayrıca bu terimin tersi olan implicit kelimesi de incelenebilir.