environment variable

environment variable programlama dillerinden bağımsız olarak process'lerin çalıştığı ortam için geçerli değişkenlerdir. Bu değişkenler tüm shell'lerde bir şekilde tanımlanabilmektedir. Örnek olarak bash ve zsh'ta export ENV_VAR=value şeklinde tanımlanırken, fish'te set -x ENV_VAR value şeklinde tanımlanır.

Bu değişkenler shell script'te $ENV_VAR şeklinde okunabilirken, Node.js'te process.env.ENV_VAR şeklinde okunabilir.