dotenv

dotenv birçok dilin paket yöneticisinde bulunan, environment variable'ları .env dosyasından almaya yarayan bir kütüphanedir. Örnek bir .env dosyası şu şekildedir;

ENV_VAR_1=value1
ENV_VAR_2=value2

npm'de bulunan dotenv kutuphanesi bu dosyada yazan degerleri process.env objesine atar. Uygulamanın herhangi bir noktasında da örnek olarak ENV_VAR_1 değişkenine process.env.ENV_VAR_1 şeklinde erişilebilir.

dotenv ayrıca twelve factor metodolojisinin 3. maddesine uymayı sağlamaktadır.