diff

diff bilgisayar bilimlerinde genel olarak iki kaynak arasındaki farkı bulmaya denir. Bu iki kaynak birbiri ile karşılaştırılabilen herhangi iki tür olabilir.

Örneğin diff git için mevcut çalışma alanındaki değişiklikleri gösteren bir komuttur.

git diff
diff --git a/jargons/git.md b/jargons/git.md
index af4ce9d..de50a6f 100644
--- a/jargons/git.md
+++ b/jargons/git.md
@@ -5,7 +5,7 @@ tags:
 - git
 ---

-git, bir versiyon kontrol sistemidir. Sürüm kontrolü, bir ya da daha fazla dosya üzerinde yapılan değişiklikleri kaydeden ve daha sonra belirli bir sürüme geri dönebilmenizi sağlayan bir sistemdir.
+git, bir versiyon kontrol sistemidir. Sürüm kontrolü, bir ya da daha fazla dosya üzerinde yapılan değişiklikleri kaydeden ve daha sonra ise belirli bir sürüme geri dönebilmenizi sağlayan bir sistemdir.