declarative programming

declarative programming imperative programming'in zıttı bir şekilde, yazılımcının tüm sürecin nasıl işleyeceğini tek tek yazmadığı, onun yerine neye ulaşılmak istendiğini tanımladığı programlama paradigmasıdır. Örnek vermek gerekirse React, declarative bir UI framework'üdür.

Bir container içindeki butona tıklandığında, bu container'daki div'e class ekleyen, tekrar tıklandığında ise kaldıran bir JavaScript kodu imperative olarak şu şekilde yazılabilir:

const className = 'is-open';
const container = document.getElementById('#container');

const div = document.createElement('div');
div.innerHTML = 'Hello world';

const button = document.createElement('button');
button.onClick = () => {
 if (div.classList.contains(className)) {
  div.classList.remove(className);
  return;
 }

 div.classList.add(className);
};
button.innerHTML = 'Aç / Kapa';

container.appendChild(button);
container.appendChild(div);

Aynı kod ise React ile declarative olarak ise şu şekilde yazılabilir:

class Foo extends PureComponent {
 state = {
  isOpen: false,
 };

 handleClick = () => {
  this.setState({ isOpen: !this.state.isOpen });
 };

 return() {
  const { isOpen } = this.state;

  return (
   <div className="container">
    <button onClick={this.handleClick}>/ Kapa</button>
    <div className={isOpen ? 'is-open' : ''}>Hello world</div>
   </div>
  );
 }
}