decimal

Onluk tabandaki sayıları ifade eder (günlük hayatta kullandığımız sayılar). Örneğin: 9, 100345000, -256