data structure

Bu terim; verileri belirli şekillerde gruplayarak oluşturulan, kullanımının amaçlandığı yere göre düzenleme/okuma/ekleme ve diğer işlemler için optimize edilen yapıların genel ismidir.

Örnek olarak, array bir data structure'dır.