cors

Cross-Origin Resource Sharing ifadesinin kısaltmasıdır. Bir HTTP isteğinin bir domain'den başka bir domain'e yapılmasının yönetimini sağlar. Temel amaç farklı origin'ler arası veri alışverişine kısıtlama getirmek ya da yönetebilmektir.

Etkinleştirmek için Enable CORS adresi incelenebilir.