commonjs

AMD'e bir alternatiftir ve Node.js'in mevcut modül sistemidir.

AMD'de

require(['x.js', 'y.js', 'z.js'], function(x, y, z) {
  // x, y, z yüklendi.
});

... şeklinde olan kod CommonJS ile

const x = require('x.js');
const y = require('y.js');
const z = require('z.js');

// x, y, z yüklendi.

... şeklinde tanımlanır.

ECMAScript 6 ile bu yöntemin yerini import almıştır.