commit

commit, bir git komutudur. Çalışma dizinine eklenen dosyaları head denilen .git klasörü içindeki kısıma ekler. Commit işlemi yerel repository'de gerçekleşen bir işlemdir.

// Projede gerçekleştirilen işlemin ayrıntılarını not düşer.
git commit -m "Projede X işlemi yapıldı."