class

Nesne tabanlı ya da yönelimli programlama (OOP) yaklaşımında, sınıflar (class) kendisinden türetilecek nesnelerin (object) veri yapıları ve özelliklerini oluştururlar.

// Ogrenci adında oluşturulan bu class (sınıf), kendisinden türetilecek her bir öğrenci nesnesine ortak özellik olarak OgrNo, Ad ve Soyad alanlarını aktaracaktır.
class Ogrenci {
	public string OgrNo;
	public string Ad;
	public string Soyad;
}